Om Calle

calleVært i rørleggerfaget siden 1979. Utdannet rørleggersvenn, rørleggermester og høgskole ingeniør med fagfelt VVS.

Har jobbet administrativt med ledelse, prosjektering og prosjektledelse fra 1989 til 2003.

Startet RUD rørlegger i 2003.  Har siden 2003 jobbet i område Lillehammer, Ringsaker og Hamar.

mester       ansvarsrett